Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Signing of Memorandum of understanding between MTU and Laguna Polytechnic University

Signing of Memorandum of understanding between MTU and Laguna Polytechnic University
In the morning 23rd of October, Mien Tay Construction University was pleased to welcome the delegations of Laguna State Polytechnic University (Philippines).


Dr Nestor M. De Vera - Rector of of Laguna State Polytechnic University (Philippines) and Dr Nguyen Van Xuan - Vice Rector of Mien Tay Construction University Sign of Memorandum of understanding
Laguna State Polytechnic University (Philippines) introduces of training programs and student activities


     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 155

Số lượt truy cập: 4797018


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com