Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 129

Số lượt truy cập: 4010492

Thông báo viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 28 - quý II, năm 2017

THÔNG BÁO

V/v viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 28 - quý II, năm 2017

      

Thực hiện kế hoạch xuất bản Thông tin Khoa học - Giáo dục năm 2017, Ban Biên tập thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức khối văn phòng và sinh viên tham gia viết bài.

Thông tin Khoa học - Giáo dục số 28 - quý II, năm 2017 với chủ đề Kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam và chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II: ngày Quốc tế Lao động; ngày sinh nhật Bác; ngày Quốc tế Thiếu nhi,…

Bài viết là các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong và ngoài Trường; Các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy và học hoặc chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống. Nội dung bài viết cần mang tính khoa học và giáo dục, chú trọng bài viết về chuyên môn, bài viết trao đổi kinh nghiệm học tập, tâm tư, nguyện vọng của HSSV,… hạn chế những bài sưu tầm, tổng hợp (bài sưu tầm, tổng hợp phải ghi rõ nguồn).

Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị triển khai trong đơn vị và tham gia viết bài. Số lượng bài viết không hạn chế nhưng mỗi đơn vị phải có số bài tối thiểu theo danh sách kèm theo.

Mỗi bài viết không quá 7 trang A4 (có chèn hình), bài viết đánh máy, font chữ Time New Roman, size chữ 12, hình thức trình bày theo thể lệ gửi bài, được thông qua Trưởng đơn vị ký duyệt. Bài viết gửi về phòng KH&HTQT, file mềm gửi theo địa chỉ email: nckh.mtu@gmail.com để tổng hợp và phát hành Thông tin Khoa học - Giáo dục số 28 quý II năm 2017.

Thời gian nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/6/2017.Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com