Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 8247384

Đáp án thi KTHP HK II - 2019-2020

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Môn thi Ngày thi
Tải về
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
 Mã đề 001 27/07
 Mã đề 002 27/07
 Mã đề 003 28/07
 Mã đề 004 28/07
 Mã đề 005 28/07
 Mã đề 006 28/07
 Mã đề 007 29/07
 Mã đề 008 29/07
 Mã đề 009 31/07
 Mã đề 010 31/07
 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
 Mã đề 485 30/07
 Mã đề 468 30/07
 Mã đề 357 30/07
 Mã đề 209 28/07
 Mã đề 246 28/07
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 Mã đề 204 31/7
 NHỮNG NLCB CỦA CNMLN
 Những NLCB của CNMLN 1 05/08
 Những NLCB của CNMLN 2 05/08
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 
 Pháp luật đại cương  (Cao đẳng) 05/08
 Mã đề 001 01/07
 Mã đề 002 01/07
 PHÁP LUẬT KẾ TOÁN
Pháp luật kế toán (đại học) 29/06
 TIỂU LUẬN
Triết học Mác - Lênin, Mỹ học đại cương  

31/8/2018
07/01/2020
07/01/2020   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn