Tuyển sinh Đại học VLVH 2018 - Học tại Bạc Liêu

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trường Đại học Bạc Liêu như sau (Chi tiết xem trong tập tin đính kèm):

Ngành đào tạo, mã ngành, chỉ tiêu, hình thức:

 Ngành đào tạo  Mã ngành  Chỉ tiêu  Thời gian đào tạo  Hình thức học
1. Kỹ thuật Cấp thoát nước.
7580213 40 4,5 - 5 năm Các ngày cuối tuần
2. Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông. 7580205 40  4,5 - 5 năm Các ngày cuối tuần 
3. Quản lý Xây dựng. 7580302  40 4,5 - 5 năm  Các ngày cuối tuần 


Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 
   + Đợt 1: Đến ngày 12/03/2018
   + Đợt 2: Đến ngày 08/10/2018

Địa điểm đào tạo:
   + Trường Đại học Bạc Liêu.
      Số 178 Võ Thị Sáu, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
      Điện thoại: (0291) 3 821 107

*Chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn