Kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật ngày 06/7/2018


Kết quả thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật tải về tại đây  (các đợt thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật tiếp theo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 5, 6 hàng tháng)