"Quản lý thoát nước Tp. Vĩnh Long"
Sinh hoạt chuyên môn:
QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ VĨNH LONG


Ngày 5/5/2014, khoa Kiến trúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu đề tài nghiên cứu “Quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long”. Đề tài này được ThS Huỳnh Trọng Nhân thực hiện và báo cáo, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước của khu vực nghiên cứu đến năm 2025. Theo nội dung của bài báo cáo, thực trạng quản lý thoát nước của thành phố hiện tại cho thấy năng lực quản lý hiện tại chưa đáp ứng áp lực đô thị hóa và thách thức biến đổi khí hậu. ThS Huỳnh Trọng Nhân xác định phương pháp thực hành Chiến lược phát triển đô thị (City Development Strategies – CDS) là giải pháp toàn diện, mang tính định hướng lâu dài để quản lý thoát nước thành phố Vĩnh Long.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, ThS.KTS Ngô Hồng Năng – Trưởng Khoa Kiến trúc đánh giá bài báo cáo chuyên đề của ThS Huỳnh Trọng Nhân có sự chuẩn bị tốt, cấu trúc nội dung chặt chẽ. Thầy cũng góp ý về quy mô nghiên cứu điển hình cần mở rộng cho các khu đô thị đặc trưng khác nhau và nghiên cứu nên giới thiệu rõ về các kịch bản biến đổi khí hậu. Bài báo cáo cũng thu hút nhiều ý kiến thảo luận, góp ý sôi nổi từ các giảng viên tham dự buổi sinh hoạt học thuật.

Những buổi sinh hoạt học thuật này được thực hiện định kỳ 2 lần mỗi tháng để tạo điều kiện cho các giảng viên trong khoa trao đổi, cập nhật kiến thức mới, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm giảng dạy. Những chuyên đề tọa đàm tập trung vào nội dung lý thuyết và thực tiễn trong các môn học của các chuyên ngành: kỹ thuật; Kiến trúc; và hai ngành mới là Quy hoạch đô thị và Quản lý đô thị.
 
Hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn 

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn