Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Tư vấn tuyển sinh

  TƯ VẤN TUYỂN SINH 2021 


Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903

- Email: tuyensinh@mtu.edu.vn

- Facebookhttps://www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn

Tổ công tác chuyên trách:  

 
TT  Họ và tên  Điện thoại  Email
1  HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 0988 897 176 huynhthingoctho@mtu.edu.vn 
2  HÀ XUÂN THANH 0977 763 927 haxuanthanh@mtu.edu.vn 
 3  HUỲNH PHƯỚC MINH  0902 936 286 huynhphuocminh@mtu.edu.vn 

Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 và Sau Đại học

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (0270) 3 828 957

Email : ttdttx@mtu.edu.vn