ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 KỸ THUẬT THI CÔNG 1 28/03/2022
2 NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 28/03/2022
3 TRẮC ĐỊA 28/03/2022
4 AN TOÀN MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ 29/03/2022
5 CƠ LÝ THUYẾT 29/03/2022
6 KẾT CẤU BTCT 2 29/03/2022
7 KẾT CẤU THÉP 1 29/03/2022
8 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 29/03/2022
9 TỔ CHỨC THI CÔNG 29/03/2022
10 CƠ HỌC ĐẤT 30/03/2022
11 KẾT CẤU THÉP 2 30/03/2022
12 KỸ THUẬT THI CÔNG 2 30/03/2022 
13 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 30/03/2022
14 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN  31/03/2022
15 KẾT CẤU BTCT 1  31/03/2022
16  KẾT CẤU GẠCH - ĐÁ - GỖ 31/03/2022
17 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 31/03/2022
18 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC  01/04/2022


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn