PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
ĐT:  070 6 551 545TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN VĂN HOÀN PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
  NGUYỄN CAO PHONGCopyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com