Xét duyệt đề tài ĐATN bậc đại học chính quy khóa 2013-2018

THÔNG BÁO
(V/v xét duyệt đề tài ĐATN bậc đại học chính quy khóa 2013-2018
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng)

Để chuẩn bị cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng các lớp Chính quy khóa 2013-2018 thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc xét duyệt đề tài ĐATN như sau:

+ Thời gian xét duyệt đề ĐATN: bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 13 tháng 4 năm 2018.

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa xây dựng

+ Khi đến xét duyệt đề sinh viên cần mang theo đầy đủ hồ sơ gồm:

- Một bộ hồ sơ kiến trúc in khổ A1 bao gồm đầy đủ các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết kiến trúc đầy đủ để làm cơ sở tính toán kết cấu. (Quy mô công trình: số tầng của công trình: từ 8÷10 tầng, diện tích sàn tầng điển hình ≥ 300m2, theo phương ngang nhà số nhịp ≥ 3 nhịp).

- Tài liệu báo cáo khảo sát địa chất của công trình (nếu có).

- Một bộ hồ sơ để trong phong bì bao gồm đầy đủ các biểu mẫu download từ trang web của phòng quàn lý đào tạo trường ĐHXD Miền Tây mục “Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp KSXD”.

- Lưu ý: Sau khi sinh viên đã được duyệt đề tài, phải nộp về Khoa “PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KSXD” (nộp bản photo).
Đề nghị sinh viên đến đúng giờ và địa điểm để khoa xây dựng tổ chức xét duyệt đề tài ĐATN đúng thời gian quy định.

Khoa Xây Dựng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn