Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Các ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017  < Mã trường: MTU >
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2016 TỔ HỢP XÉT TUYỂN
1. Đại học chính quy
1.1 Kiến trúc 52580102 50 15 V00 - Toán, Lý, Vẽ
V01 - Toán, Văn, Vẽ
1.2 Quy hoạch Vùng & Đô thị 52580105 30 15
1.3 Quản lý Xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)
52580302 50 15 V00 - Toán, Lý, Vẽ
V01 - Toán, Văn, Vẽ
A00 - Toán, Lý, Hóa
A01 - Toán, Lý, Anh văn
1.4 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
52580201 350 15 A00 - Toán, Lý, Hóa
A01 - Toán, Lý, Anh văn
B00 - Toán, Hóa, Sinh
D01 - Toán, Văn, Anh văn
1.5 Kỹ thuật Giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường)
52580205 30 15
1.6 Kỹ thuật Cấp - Thoát nước
(Chuyên ngành Cấp - Thoát nước)
52110104 30 15
1.7 Kỹ thuật Môi trường 52520320 30
1.8 Kế toán 52340301 30
A00 - Toán, Lý, Hóa
A01 - Toán, Lý, Anh văn
D15 - Văn, Địa, Anh văn
C00 - Văn, Sử, Địa
2. Đại học Liên thông hệ chính quy & Vừa làm vừa học
2.1 Quản lý Xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)
52580302
  Thi tuyển & xét tuyển vào tháng 3,4 và tháng 10,11 hàng năm
2.2 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
52580201
 
2.3 Kỹ thuật Giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường)
52580205      
2.4  Kỹ thuật Cấp - Thoát nước
(Chuyên ngành Cấp - Thoát nước)
52110104      

     Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 188

Số lượt truy cập: 4268759


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com