Lịch thi và danh sách thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật

1. LỊCH THI

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

05/07/2018

14h00


 Thí sinh tập trung tại phòng thi, nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi môn Vẽ Mỹ thuật.

06/07/2018

06h30

 
 Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách thi.

07h00
 Cán bộ coi thi phát giấy thi và phổ biến Quy chế thi.

07h30  
 Bắt đầu tính giờ làm bài thi (Thời gian làm bài: 240 phút).


11h30  
 Hết giờ làm bài thi.


2. DANH SÁCH THI

Danh sách dự thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật tải về tại đây