Một số điều sửa đổi bổ sung trong Quy chế thi THPT Quốc gia 2018

Một số điều sửa đổi bổ sung trong Quy chế thi THPT Quốc gia 2018 tại đây

(Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp - 04/2017/TT-BGDĐT)

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn