Kế hoạch triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khóa 2012

(Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp tại đây)


Trang 1/2

Trang 2/2

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn