Kế hoạch học Quốc phòng an ninh (19/06/2017)


THÔNG BÁO
Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Năm học 2016 – 2017


Thông báo về việc đăng ký học lại các lớp trung cấp khóa 2013-2014 (13/04/2017)

- Thời gian đăng ký: từ 17/4 đến 21/4 năm 2017
- Địa điểm đăng ký: Phòng Quản lý Đào tạo
- Thời gian học: 08/5 đến 02/6 năm 2017

1

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com