THÔNG BÁO 
V/v ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017THÔNG BÁO
Mức học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (có thay đổi so với mức học phí cũ)

Đang online: 143

Số lượt truy cập: 4797006


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com