Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017 (18/01/2018)THÔNG BÁO
V/v ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017


 


Quy trình đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (26/05/2014)

 
Mục đích: Thống nhất quy trình đăng ký mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế TNCN.


Hướng dẫn tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân (26/05/2014)

 
Trường hợp cá nhân quên mã số thuế thu nhập cá nhân, để tra cứu mã số thuế của mình...

1

Đang online: 192

Số lượt truy cập: 5441842


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn