Ngày hội sinh viên khỏe, hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày hội Hiến máu nhân đạo, các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM...
Nhiệt liệt chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường ĐHXD Miền Tây đã tổ chức buổi hội trại cho đoàn viên toàn trường [...]
Nhằm tổ chức một sân chơi bổ ích và tăng cường các hoạt động sáng tạo cho sinh viên. Đoàn trường ĐH Xây dựng Miền Tây tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng năm 2016 ...
Nhằm đánh giá tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên trường trong nhiệm kỳ V (2013 – 2015) và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới ...
TÂM ĐIỂM

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com