Thông báo mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ "Giám sát thi công xây dựng công trình" và "Dự toán công trình" (13/09/2018)

THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
"GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH"
VÀ "DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH"

12

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn