Khai giảng lớp Du lịch Cộng đồng (16/10/2019)


Ngày 15/10/2019 Trường Đại học Xây dựng Miền Tân phối hợp với 
Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Khóa đào tạo nghề du lịch cộng đồng 2019.

[15/10/2019]

Bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng Xã năm 2019 (22/08/2019)

  Ngày 21/8/2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) phối hợp cùng với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng xã năm 2019. 
[21/8/2019]

Thông báo mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ "Giám sát thi công xây dựng công trình" và "Dự toán công trình" (13/09/2018)

THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
"GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH"
VÀ "DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH"

1

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn