KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Xây dựng Miền tây được thành lập trên cơ sở Bộ môn Mác – Lênin Trường Cao đẳng Xây dưng Miền tây thành lập ngày 21 tháng 4 năm 2003.

Tháng 3 năm 2008 Bộ môn Mác Lê nin đổi tên Bộ môn Lý luận chính trị.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009 thành lập Khoa Lý luận chính trị Trường Cao đẳng Xây dựng Miền tây theo Quyết định số 1123/QĐ-BXD ngày 02/12/2009 của Bộ Xây dựng.

Ngày 19 tháng 03 năm 2012 thành lập khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Xây dưng Miền tây trên cơ sở Khoa Lý luận chính trị Trường Cao đẳng Xây dưng miền tây. Quyết định số 81/QĐ/ĐHXDMT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Khoa Lý luận chính trị có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin; môn tư tưởng Hồ Chí Minh; môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN; môn Pháp luật đại cương và tham gia thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường.

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa và 02 tổ bộ môn: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Bộ môn Tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay có 10 giảng viên cơ hữu có thâm niên và kinh nghiệm trong giảng dạy, trong đó 01 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 03 Cao học.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 09 năm liên tục ( 2005 – 2013) được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” .Năm 2009 được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen . Quyết định số: 3471/QĐ-BXD ngày 13/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dưng. Năm 2010 được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Quyết định số: 1747/QĐ/TTg ngày 20/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn