Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây


  HIỆU TRƯỞNG - Tiến sĩ LÊ NGỌC CẨN

Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
1. Công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo;
2. Công tác hành chính, công tác tài chính;
3. Công tác đào tạo về các chủ trương: Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học, mở ngành học, liên kết đào tạo, chiến lược đào tạo dài hạn;
4. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối cơ quan;
5. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường;
6. Chủ tịch các hội đồng (Trừ những hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng là Chủ tịch);
7. Công tác chính trị nội bộ;
8. Chỉ đạo trực tiếp các Khoa và Bộ môn; Trung tâm tư vấn xây dựng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Phòng Thí nghiệm;
9. Sinh hoạt tại phòng Tài chính - Kế toán. 


   
   
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Tiến sĩ NGUYỄN VĂN CHIẾU

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
1. Chỉ đạo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt về đào tạo liên thông, liên kết, vừa làm vừa học, đào tạo nghề, liên kết đào tạo sau đại học;
2. Chỉ đạo thực hiện các quy chế về đào tạo của các loại hình đạo tạo, các trình độ, hệ đào tạo liên thông, liên kết, vừa làm vừa học, đào tạo nghề;
3. Công tác đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo;
4. Công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế;
5. Công tác khuyến học;
6. Chủ tịch các hội đồng: Thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, bồi dưỡng và sát hạch cấp chứng chỉ tay nghề bậc thợ và các hội đồng khác (Khi được Hiệu trưởng ủy quyền);
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;
8. Trực tiếp chỉ đạo phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế, trung tâm Đào tạo thường xuyên. Theo dõi chỉ đạo khoa Xây dựng, khoa Đào tạo nghề;
9. Sinh hoạt tại Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

   
 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Tiến sĩ NGUYỄN VĂN XUÂN

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt về đào tạo hệ chính quy tại trường;
2. Chỉ đạo thực hiện các quy chế về đào tạo của các loại hình đào tạo, các trình độ, hệ đào tạo chính quy tại trường;
3. Thường trực công tác đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo;
4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;
5. Điều hành hoạt động của Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ;
6. Chủ tịch các hội đồng: Thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, bồi dưỡng, sát hạch cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học và các hội đồng khác (Khi được Hiệu trưởng ủy quyền);
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;
8. Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những công việc của Nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác vắng;
9. Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, theo dõi chỉ đạo khoa Khoa học cơ bản, khoa Kinh tế, Bộ môn Ngoại ngữ;
10. Sinh hoạt tại phòng Quản lý đào tạo.

   
    PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Tiến sĩ TRƯƠNG CÔNG BẰNG

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: 
1. Chỉ đạo công tác Tổ chức – Hành chính; công tác Quản trị và thiết bị; Công tác quản lý Học sinh sinh viên;
2. Các hoạt động văn hóa, thể thao; Công tác xã hội, từ thiện; công tác bảo vệ môi trường;
3. Công tác Quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Nhà trường; Công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ;
4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ;
5. Thường trực công tác phong trào, công tác thi đua khen thưởng;
6. Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật khối sinh viên;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;
8. Chỉ đạo trực tiếp phòng Tổ chức-Hành chính, phòng Quản trị và thiết bị, phòng Công tác Sinh viên. Theo dõi chỉ đạo Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, khoa Kiến trúc;
9. Sinh hoạt tại phòng Quản trị và thiết bị.

Trường ĐHXD Miền Tây đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 5222807


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn