Đang online: 485

Số lượt truy cập: 11864693


 SỐ HIỆU  QUY ĐỊNH TRÍCH YẾU
 465/QĐ-ĐHXDMT  Đào tạo trình độ đại học của  Trường ĐHXD Miền Tây  Quy định Đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 86/QĐ-ĐHXDMT   Quy định Chế độ làm việc của Giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây   Chế độ làm việc của Giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây ban hành ngày 25/02/2021 
321/QĐ-ĐHXDMT    Công tác Cố vấn học tập của Trường ĐHXD Miền Tây   Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
320/QĐ-ĐHXDMT    Công tác học vụ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây    Ban hành Quy định Công tác Học vụ theo hệ thống tín chỉ
(Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ I, năm học 2019-2020 và thay thế Quyết định 351/QĐ-ĐHXDMT) 
510/QĐ-ĐHXDMT   Quy định chế độ công tác Giảng viên
 Chế độ công tác Giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây ban hành ngày 29/11/2018
 
 50 /QĐ-ĐHXDMT   Quy định thời gian ra, vào tiết giảng   Ban hành kèm theo QĐ số 50 /QĐ-ĐHXDMT ngày 27 tháng 01 năm 2015
 194/QĐ-ĐHXDMT   Quy định tạm thời thực hiện đồ án tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy   Ban hành kèm theo quyết định số 194/QĐ-ĐHXDMT ngày 17/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270) 3 825 903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn