PHÒNG QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
Điện thoại : 0270. 3839768 - 3825903
email : quanlydaotao@mtu.edu.vn

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn