Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 41

Số lượt truy cập: 17189055

ĐÓN ĐẦU XU THẾ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ SỐ, TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (29/12/2023)

 Ngày 20/12/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện với 04 công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển phần mềm bao gồm: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Gia Cát, Công ty TNHH TECHCORE, Công ty TNHH Tin học và CNTT Địa lý ITGIS, Công ty TNHH PMIVN.

[20/12/2023]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY KÝ KẾT HỢP TÁC XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VỚI BỘ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN (03/11/2023)


Sáng 03/11/2023, tại Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ký kết hợp tác xây dựng các chương trình ứng dụng vào phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng.
[03/11/2023]

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KƠ NIA (26/10/2023)

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức buổi lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kơ Nia.

[25/10/2023]

Trường ĐHXD Miền Tây tái khởi động chương trình kỹ năng đặc định trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản (15/06/2022)

 Ngày 16/6/2022, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Trường ĐHXDMT) đã có buổi tiếp đón và làm việc với phái đoàn công tác của Tổ chức Nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản (JAC) – đơn vị do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT) chỉ định triển khai chương trình kỹ năng đặc định tại Việt Nam.

[16/6/2022]

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) và Cơ quan Nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản (JAC) (23/02/2020)

  Trên cơ sở chương trình hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT) và thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) và Cơ quan Nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản (JAC).

[21/02/2020]

Thỏa thuận hợp tác cùng với Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực kỹ thuật cao và Du học Nhật Thành (05/12/2019)

  Trong khuôn khổ triển khai Chương trình hợp tác quốc tế giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT), Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đón tiếp và làm việc cùng với Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực kỹ thuật cao và Du học Nhật Thành. 
[03/12/2019]


Cơ quan Nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản thăm và làm việc tại MTU (12/11/2019)

  Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) và Cơ quan nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản (JAC) đại diện là ông Morishima Yasuhito và ông Endo Shinichi đã có chuyến thăm MTU nhằm hỗ trợ công tác triển khai đào tạo và thi tay nghề kỹ năng

[11/11/2019]

Ký kết Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với Công ty Excel Sior và Công ty TNHH Đào tạo Nhân lực Tsubaki (18/06/2019)

 Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) có buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với Công ty Excel Sior và Công ty TNHH Đào tạo Nhân lực Tsubaki.
[13/6/2019]

123


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn