Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 312

Số lượt truy cập: 15556991PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1. Viện Trưởng:

1.1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt công tác của Viện.

1.2. Phụ trách chung các công việc của Viện liên quan đến lĩnh vực Khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, hợp tác trong nước và quốc tế của Nhà trường.

1.3. Phụ trách phần chuyên môn trong tạp chí KH&CN của Nhà trường.

1.4. Kiểm soát thông tin website trên trang của đơn vị.

1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

2. Phó Viện trưởng 1

2.1. Phụ trách chung các hoạt động của Viện (trong trường hợp Viện trưởng vắng mặt).

2.2. Phối hợp với các đơn vị trong trường, tổ chức hướng dẫn đăng ký các hoạt động về KHCN.

2.3. Phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên.

2.4. Xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN.

2.5. Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ của Trường.

2.6. Quản lý công tác NCKH Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị, Khoa Khoa học cơ bản.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.

3. Phó Viện trưởng 2

3.1. Phụ trách công tác hợp tác quốc tế.

3.2. Quản lý công tác NCKH của sinh viên, các hoạt động khởi nghiệp, các cuộc thi của sinh viên.

3.3. Quản lý cơ sở dữ liệu về KHCN của Trường, lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên.

3.4. Phụ trách Công tác báo cáo, kiểm định Trường.

3.5. Cố vấn cho Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3.6. Quản lý công tác NCKH Khoa Kiến trúc, Khoa Kinh tế, Khoa Lý luận chính trị.

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn