Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 67

Số lượt truy cập: 15158686

Chức năng - Nhiệm vụ
 I. Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng khoa học - đào tạo tổ chức quản lý về công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyển giao công nghệ, quan hệ hợp tác quốc tế nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển công tác NCKH quan hệ quốc tế trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế phù hợp sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường.
2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường.
3. Thường trực Hội đồng Khoa học của Nhà trường, hội đồng thi Học sinh, sinh viên giỏi, ban biên soạn cải tiến chương trình đào tạo và mở ngành đào tạo.
4. Chuẩn bị nội dung và đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học của trường, cố vấn cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội đồng khoa học của khoa tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên. 
5. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên.
6. Tổ chức và quản lý công tác quan hệ, hợp tác quốc tế đào tạo phát triển nguồn lực của trường.
7. Quan hệ đơn vị sử dụng lao động lấy ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và đánh giá về chương trình đào tạo. 
8. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập trên cơ sở những đề tài nghiên cứu của giảng viên phù hợp chương trình đào tạo trường.
9. Tổ chức công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ, biên tập và xuất bản thông tin khoa học - giáo dục của trường.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn