Đang online: 311

Số lượt truy cập: 5807244TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG


Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Môi trường, mã số LAS – XD 1233, là đơn vị trực thuộc trường Đại học xây dựng Miền Tây, địa chỉ: 20B – Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP. Vĩnh Long. Trung tâm được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Bộ môn thí nghiệm vật liệu xây dựng, thuộc Khoa xây dựng.Tháng 7 năm 2012 Trung tâm đã được Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng công nhận việc thực hiện các công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng 9 loại vật liệu như: thử nghiệm cơ lý của xi măng, thử nghiệm hỗn hợp bê tông, thử nghiệm thép, thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa, thử nghiệm vữa, gạch xây, khảo sát địa chất và địa hình, thử nghiệm đất trong phòng và hiện trường… với tổng cộng 68 phép thử.
Năm 2014 nhà trường đã đầu tư gói thiết bị 14 tỷ đồng về lĩnh vực giao thông và địa kỹ thuật xây dựng.Tháng 12 năm 2014 Trung tâm đã được công nhận bổ sung thêm 105 phép thử về các lĩnh vực như: bê tông nhựa, địa chất công trình, nền móng, thí nghiệm kiểm định kết cấu công trình,.. nâng tổng số phép thử lên 173.


Đội ngũ cán bộ gồm 12 người, trong đó có 10 thạc sĩ thuộc các chuyên ngành như: Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Địa kỹ thuật, Địa kỹ thuật xây dựng.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn