Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Đang online: 465

Số lượt truy cập: 16975938Giới thiệu


Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập theo quyết định 80/QĐ-ĐHXD ngày 19 tháng 03 năm 2012 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây.

Khoa Khoa học Cơ bản có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy những môn khoa học cơ bản như: Toán, Lý, Hoá, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất – Quốc phòng;

Cơ cấu tổ chức của Khoa hiện nay gồm có: 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 03 Trưởng Bộ môn: Bộ môn Khoa học tự nhiên; Bộ môn Ngoại ngữ và Bộ môn Giáo dục Thể chất & An ninh quốc phòng;

Đội ngũ giảng viên của Khoa hiện nay có 10 giảng viên cơ hữu có thâm niên và kinh nghiệm trong giảng dạy, trong đó có 14 Thạc sĩ.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn