Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Đang online: 272

Số lượt truy cập: 15168566


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
20B Phó Cơ Điều, phường 3, Tp. Vĩnh Long
Email: khoahoccoban@mtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng Khoa


 
 

ThS Nguyễn Thị Anh Đào

Phó Trưởng Khoa


 STT

Họ và Tên

Chức vụ

Học vị
 Email

1

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

 ngochanhenglish@mtu.edu.vn 

2

Nguyễn Thị Anh Đào

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ

 nguyenthianhdao@mtu.edu.vn 
3     Huỳnh Minh Đáng Giảng viên
Thạc sĩ  huynhminhdang@mtu.edu.vn 

4

Trần Quang Đăng

Giảng viên

Thạc sĩ

tranquangdang@mtu.edu.vn 

5

Lê Sĩ Minh Điền

Giảng viên

Thạc sĩ

 lesiminhdien@mtu.edu.vn 

6

Nguyễn Minh Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

 nguyenminhduc@mtu.edu.vn 

7

Phan Thị Thanh Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

 phanthithanhhien@mtu.edu.vn 
8     Nguyễn Thị Kim Hiếu Giảng viên
Thạc sĩ nguyenthikimhieu@mtu.edu.vn 
9     Nguyễn Đức Khiêm Giảng viên
Thạc sĩ  ndkhiem@mtu.edu.vn 
10    Trương Thị Thanh Lam Giảng viên
Thạc sĩ truongthithanhlam@mtu.edu.vn 
11     Nguyễn Văn Mười
Giảng viên
Thạc sĩ nguyenvanmuoi@mtu.edu.vn 
12     Nguyễn Hữu Nghĩa
 Giảng viên Thạc sĩ nguyenhuunghia@mtu.edu.vn 
13     Hoàng Công Thiện  Giảng viên Thạc sĩ  hoangcongthien@mtu.edu.vn 
14     Nguyễn Quyết Thắng  Giảng viên Thạc sĩ  nguyenquyetthang@mtu.edu.vn 
15     Lương Phước Toàn  Giảng viên Tiến sĩ  luongphuoctoan@mtu.edu.vn 
16     Võ Minh Trường
 Giảng viên Nghiên cứu sinh  vominhtruong@mtu.edu.vn 

  
 

M.S Luong Hoang Hen

Dean of Faculty


 


 

M.S Luong Hoang Hen

Dean of Faculty


 


    Mr    Nguyen Van Muoi
 Mr    Luong Phuoc Toan

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn