Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Ngành nghề và cơ hội việc làm

 
Ngành Kỹ thuật Xây dựng giúp cho người học có khả năng: Tư vấn - thiết kế, quản lý thi công và quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, tổ chức thi công các công trình xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội.

 
 


 
   
Chương trình đào tạo Kiến trúc sư nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Chuyên ngành Kiến trúc Công trình
- Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất
- Chuyên ngành Kiến trúc Đồ họa

Người học ngành Kiến trúc có thể thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức, cấu trúc của một công trình và cung cấp những giải pháp về kiến trúc ở các lĩnh vực xây dựng khác nhau xuất phát từ nhu cầu thực tế.
 
   


 
   
Sinh viên theo học ngành Quản lý Đô thị và Công trình có khả năng vận dụng những kiến thức đã được đào tạo để quản lý, tổ chức, chỉ đạo thi công các công trình xây dựng. Quản lý xây dựng ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng.

 
   


 
    Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (chuyên ngành Xây dựng Cầu đường) được trang bị kiến thức liên quan đến lĩnh vực xây dựng đường ô tô và đường đô thị, thiết kế, tổ chức thi công, kiểm định về các công trình cầu, hầm để giải quyết các vấn đề chuyên sâu và thực tế phù hợp với nhu cầu hội nhập.

 
   


 
   
Chương trình đào tạo giúp Kỹ sư Cấp thoát nước có khả năng quản lý, vận hành công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật để phục vụ tính toán thiết kế, triển khai thiết kế bản vẽ Xây dựng mạng lưới; Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng các công trình cấp thoát nước; Lập tổng dự toán, quyết toán công trình cấp thoát nước,... 


 
   


 
    Chương trình đào tạo giúp Kỹ sư Môi trường có khả năng nắm vững lý thuyết về cơ sở xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học, hóa lý, sinh học và thành thạo kỹ năng thực hành, thao tác phòng thí nghiệm, tư vấn, nghiên cứu và giải quyết được những vấn đề liên quan đến công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và quản lý chất lượng môi trường.

 
   


 
    Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. 

 
   


 


XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA VÀ HỌC BẠ THPT

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển 

Đại học chính quy 

 

1

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

 
 A00: Toán - Vật lí - Hóa học

 A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh
 
 B00: Toán - Hóa học - Sinh học

 D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

2

Kiến trúc
- Chuyên ngành Kiến trúc Công trình
- Chuyên ngành Nội thất
- Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc

7580101

 
 V00: Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

 V01: Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

 V02: Toán - Tiếng Anh - Vẽ mỹ thuật

 V03: Toán - Hóa học - Vẽ mỹ thuật

3

Quản lý Đô thị và Công trình

7580106

 
 V00: Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

 V01: Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

 A00: Toán - Vật lí - Hóa học

 A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh

4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7580205

 
 A00: Toán - Vật lí - Hóa học

 A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh

 B00: Toán - Hóa học - Sinh học

 D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

5

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213


 A00: Toán - Vật lí - Hóa học

 A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh

 B00: Toán - Hóa học - Sinh học

 D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

6

Kỹ thuật môi trường

7520320


 A00: Toán - Vật lí - Hóa học


 A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh

 B00: Toán - Hóa học - Sinh học

 D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

 7  Kế toán  7340301
 
A00: Toán - Vật lí - Hóa học

 A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh

 B00: Toán - Hóa học - Sinh học

 D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Tư vấn tuyển sinh : (0270) 3 825 903

- Phòng Quản lý Đào tạo : (0270) 3 839 768

Email   : tuyensinh@mtu.edu.vn

  Facebook : www.facebook/tuyensinh.mtu.edu.vn

Tổ công tác chuyên trách: 
 

TT

Họ và tên 

Điện thoại 

Email

1

 Huỳnh Phước Minh

 0902 936 286

 huynhphuocminh@mtu.edu.vn

2  Huỳnh Thị Ngọc Thơ 0988 897 176  huynhthingoctho@mtu.edu.vn
3  Hà Xuân Thanh 0977 763 927  haxuanthanh@mtu.edu.vn