Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông  NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (chuyên ngành Xây dựng Cầu đường) được trang bị kiến thức liên quan đến lĩnh vực xây dựng đường ô tô và đường đô thị, thiết kế, tổ chức thi công, kiểm định về các công trình cầu, hầm để giải quyết các vấn đề chuyên sâu và thực tế phù hợp với nhu cầu hội nhập.

Có khả năng tự nghiên cứu những kiến thức liên quan đến lãnh vực xây dựng đường và các công nghệ xây dựng tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.


  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Có kiến thức chuyên môn về địa chất, khảo sát, cơ học,... phục vụ cho các công tác trong thiết kế và thi công trình giao thông như: thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang tuyến đường; thiết kế cầu và các biện pháp thi công cầu đường. Song song đó, sinh viên biết ứng dụng tin học trong xây dựng, sử dụng được các phần mềm phổ biến để hổ trợ công tác thiết kế. Đồng thời có kiến thức về hành chính và luật pháp trong lãnh vực xây dựng công trình giao thông.

Đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của sinh viên sau khi tốt nghiệp, giải quyết các vấn đề chuyên sâu và thực tế phù hợp với nhu cầu hội nhập. Có thể làm việc trong doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư, chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng, và có khả năng học tập lên trình độ sau đại học.