Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Ba công khai
Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nộp báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2015-2016, Trường Đại Xây dựng Miền Tây thực hiện công khai một số nội dung sau:
  1. Công khai về Chương trình đào tạo   Biểu 20 - 2015-2016
  2. Công khai về Chất lượng đào tạo  Biểu 21 - 2015-2016
  3. Công khai về Cơ sở vật chất   Biểu 22 - 2015-2016
  4. Công khai về Đội ngũ giảng viên   Biểu 23 - 2015-2016; Danh sách Giảng viên cơ hữu, Xem tại đây
  5. Công khai về Tài chính   Biểu 24 - 2015-2016
  6. Biểu tổng hợp 3 công khai   Biểu tổng hợp - 2015-2016

     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 77

Số lượt truy cập: 3950091


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com