Đang online: 390

Số lượt truy cập: 17155940

Nhân sự


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Ông LÊ HIẾN CHƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng trường


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh
Hội đồng trường
Bà Nguyễn Thị Trang
Trưởng ban Ban Thanh tra - Pháp chế 
Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thư ký
2 Ông Nguyễn Văn Xuân
Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
3 Ông Trương Công Bằng
 Phó Hiệu Trưởng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
4 Ông Lê Tấn Truyền
 Phó Hiệu Trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
5 Bà Trương Thị Hồng Nga
 Trưởng Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Tâm Đan
Trưởng Bộ môn Kiến Trúc
Khoa Kiến Trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
 Thành viên
7 Ông Nguyễn Cao Phong  Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
8 Ông Lê Bảo Quốc
Trưởng Khoa Xây dựng 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
9 Bà Huỳnh Ngọc Xoàn
Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
10 Ông Lê Đông Thành  Phó Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Bộ Xây dựng
Thành viên
11 Ông Nguyễn Thanh Hải
Viện trưởng
Viện Quy hoạch Miền Nam
Bộ Xây dựng
Thành viên
12 Ông Ngô Hoàng Nguyên
 Phó Cục trưởng
Cục Công tác phía Nam
Bộ Xây dựng
Thành viên
13 Ông Chung Bắc Ái
 Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Thành viên
14
Ông Lê Trung Thành
Viện trưởng
Viện Vật liệu Xây dựng
Bộ Xây dựng
Thành viên

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn