Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 187

Số lượt truy cập: 5441837


PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 843 821
Email:       nckh-htqt@mtu.edu.vn

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn