Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2018 (15/03/2018)


THÔNG BÁO
Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học 2018


Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm 2018 - Học tại Sóc Trăng (02/02/2018)

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm 2018 - Học tại Long An (01/02/2018)

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Long An

Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm 2018 - Học tại Đồng Tháp (01/02/2018)

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp

Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học 2018 học tại Hậu Giang (01/02/2018)

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang

Tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm 2018 - Học tại An Giang (31/01/2018)

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học khai giảng năm 2018, học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.

1

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com