Thông báo thay đổi hình thức giảng dạy các lớp liên thông Đại học, VLVH tại trường và các lớp liên kết vừa làm vừa học

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI HÌNH THỨC GIẢNG DẠY CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VLVH TẠI TRƯỜNG
VÀ CÁC LỚP LIÊN KẾT VỪA LÀM VỪA HỌC

Đang online: 190

Số lượt truy cập: 16274221