Văn bản

Số hiệu

VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,Đang online: 69

Số lượt truy cập: 5808041


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn