Nhân sự - phân công công tác

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT: +84 703 826 119  -  Fax:  +84 703 827 457TS. PHẠM HỒNG THÁI
Trưởng phòng
 TẬP THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Trưởng phòng - Kế toán trưởng

1- Thực hiện công tác tổ chức bộ máy của phòng.

2- Thực hiện công tác quản lý tài chính của trường.

3- Thực hiện công tác kế toán trưởng của Xây dựng cơ bản, Trung tâm tư vấn xây dựng, phòng Thí nghiệm.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.


2. Phó Trưởng phòng

1- Thực hiện các công việc quản lý phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

2- Thực hiện công việc của kế toán tổng hợp.

3- Thực hiện kiểm soát các khoản thu, chi của trường.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn