Biểu mẩu tài chính

Số hiệu

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

  Biểu mẫu đề nghị tạm ứng

C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

  Biểu mẫu đề nghị thanh toán

 C38-HD     Giấy nộp tiền   Biểu mẫu nộp tiền
      Mẫu danh sách đóng tiền Bảo hiểm Y tế   Mẫu danh sách đóng tiền bảo hiểm y tế cho HS-SV


Đang online: 129

Số lượt truy cập: 5449948


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn