Biểu mẩu tài chính

Số hiệu

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

  Biểu mẫu đề nghị tạm ứng

C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

  Biểu mẫu đề nghị thanh toán

 C38-HD     Giấy nộp tiền   Biểu mẫu nộp tiền
      Mẫu danh sách đóng tiền Bảo hiểm Y tế   Mẫu danh sách đóng tiền bảo hiểm y tế cho HS-SVĐang online: 145

Số lượt truy cập: 4590496


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com