Biểu mẫu thuế TNCN

Số hiệu

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

16/ĐK-TNCN

Đăng ký giảm trừ gia cảnh

  Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

23/CK-TNCN

Bản cam kết không trừ thuế TNCN

  Cam kết tổng thu nhập cá nhân không vượt quá tính thuế TNCN theo quy định, tạm thời không thực hiện khấu trừ 10%.

 04 - 2/TNCN    Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân   Đề nghị Công ty/ Đơn vị thay mặt thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân
21a/XN-TNCN   Tờ khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng   Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 21a)
21b/XN-TNCN   Tờ khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng   Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 21b)
 05-ĐK-TCT   Tờ khai đăng ký thuế   Dùng cho cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN
    Phiếu điều chỉnh thông tin   Điều chỉnh thông tin người nộp thuế   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn