For Student

No.

Forms

Adstract

1     Đơn xác nhận SV đang học tại trường  Dùng cho SV cần xác nhận đang học tại trường/ hoặc tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự 
2     Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện  Thực hiện theo thông tư 16/2015 về đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên năm học 2015-2016

3

Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí

 Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

4

   Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí của trường ĐHXD Miền Tây

5

   Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng

 Giấy xác nhận 

6

   Phiếu chấm điểm rèn (theo niên chế)

 Đánh giá kết quả rèn luyện (theo niên chế)

7    Phiếu chấm điểm rèn (theo tín chỉ)  Đánh giá kết quả rèn luyện (theo tín chỉ) 
8    Sơ yếu lý lịch sinh viên  Sơ yếu lý lịch sinh viên
9    Mẫu đơn yêu cầu xác nhận sinh viên cận nghèo  Đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh khó khăn
10     Đơn xin gia hạn đóng học phí  Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí
11    Bản tự kiểm HSSV  Tự kiểm điểm, khuyết điểm đã vi phạm

 TRAINING  SUBORDINATE UNITS  STUDENT  ADMISSION
 History  Academic Affairs Department  Freshmnan  University degree (full time)
 Programmes  Science management and International Affairs   Scholarships  Inter - training 
 Outcome-Based Education  Student Political Affairs Department  Youth Union & Student Association  Post-graduate education
 Degree checking  Testing and Quality Assurance Department  Credit system portal  Construction major
 MTU Journal of Science and Education  Administration Department  Album  Professional Construction Fostering
 Finance and Accounting Department  Job Information  
   Eqiupment Administration Department  MTU's Song  
   Civil Engineering Faculty  MTU's Logo  ADMISSION 2019
   Architecture Faculty    Undergraduate programs
   Urban Infrastructure Faculty    Admissible procedure
   Political Theoretic Faculty    Gifted competitions
   Economics Faculty    Register for admission
   Fundamental Science Faculty    Look up results
   Professional and Regular training Center     
   Center of Foreign Languages and Informatics    Support:
   Construction Consultancy Center    Hotline: +84-270-3 825 903
   Environment and Construction Experimental Center    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
   Learning resources and Information Center    
       


Copyright  © 2013 Mien Tay Construction University - 20B Pho Co Dieu Street, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: +84-270-3 823 657 - Fax: +84-270-3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn