Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Các ngành nghề và cơ hội việc làm

 

  

 
    
   

 

 
       
TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

I

Đại học chính quy 

1


Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

250

2


Kiến trúc

7580101

100

3


Quản lý Đô thị và Công trình

7580106

25

4

(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7580205

25

5


Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

25

6


Kỹ thuật môi trường

7520320

25

7


Kế toán

7340301

80

II

Hệ không chính quy 

1


Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

60
2
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7580205

3


Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

4


Quản lý Đô thị và Công trình

7580106

III Đại học liên thông chính quy    
1
(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
7580201 60
2
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7580205
3

7580213
4

7580106
 IV  Đào tạo ngắn hạn và Cao Đẳng    
1
 Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng

 6510104  50
2
Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước

 6510422  50
3
 Đào tạo ngắn hạn (<3 tháng)

   150
4
 Đạo tạo ngắn hạn (<6 tháng)

   250