Welcome to Mien Tay Construction University, this site is currently under construction.

 NOTICE 

THÔNG BÁO
Về việc vị trí để xe sinh viên

Nhằm bảo quản xe được tốt, đảm bảo an toàn xe cho sinh viên khi tham gia học tập, sinh hoạt tại Trường.

>> Chi tiết
   Hướng dẫn sử dụng hệ thống Wifi tại Trường ĐHXD Miền Tây    
 Nội quy sử dụng phòng học, phòng vẽ.    
   Quy chế sử dụng điện    
   Nội quy nhà khách    
   
 Nội quy quản lý và sử dụng nhà công vụ