Thông báo vị trí để xe sinh viên
THÔNG BÁO
Về việc vị trí để xe sinh viên

Nhằm bảo quản xe được tốt, đảm bảo an toàn xe cho sinh viên khi tham gia học tập, sinh hoạt tại Trường.

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 tất cả xe của sinh viên phải để vào bãi giữ xe tập trung của Trường (khu xưởng thực hành cũ, sau phòng GYM), kể cả xe của sinh viên nội trú Ký túc xá.

Trường hợp sinh viên để xe không đúng quy định sẽ tự chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG CÔNG BẰNG

  Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com