Tư vấn tuyển sinh 2018

  TƯ VẤN TUYỂN SINH 2018


Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903

- Phòng Quản lý Đào tạo: (0270) 3 839 768

Email: tuyensinh@mtu.edu.vn

Gửi tin trực tuyến:  

Tổ công tác chuyên trách:  

 
TT  Họ và tên  Điện thoại  Email
1  HUỲNH QUỐC HUY 0918 534 355  huynhquochuy@mtu.edu.vn
2  TRẦN THỊ HƯỜNG 0907 623 386  tranthihuong@mtu.edu.vn
3  NGUYỄN NGỌC MNH THÔNG 0939 712 127 nguyenngocminhthong@mtu.edu.vnGiải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học và Sau Đại học

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (0270) 3 828 957

Email : ttdttx@mtu.edu.vn