Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XII) và các chương trình hành động của Tỉnh ủy


Ngày 17 tháng 1 năm 2017, Đảng bộ trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức Hội nghị "Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XII) và các chương trình hành động của Tỉnh ủy".[17/01/2017]

Đang online: 85

Số lượt truy cập: 3705990


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com