Giám sát hạn mục hạ tầng, san lấp khu B

GIÁM SÁT HẠNG MỤC HẠ TẦNG, SAN LẤP KHU B TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
Dự án: xây dựng cơ sở vật chất trường cao đẳng xây dựng miền tây (nay là trường đại học xây dựng miền tây) giai đoạn 1 năm 2011 – 2015.
Gói thầu số 6: XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC 4 TẦNG, GARA XE, SÂN KHU HỌC TẬP .
Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY.
Địa chỉ: 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, T.Vĩnh Long.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn