Chức năng - Nhiệm vụ
I. Chức năng

Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm vào công tác thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp loại vừa và loại nhỏ, quy hoạch cụm dân cư xã, thị tứ, thị trấn kết hợp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học lao động sản xuất.

II. Nhiệm vụ

1. Lập dự án đầu tư, thiết kế một số công trình dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.

2. Giám sát và quản lý quá trình thi công xây lắp các công trình nói trên.

3. Thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng khác.

4. Được hợp tác liên kết nghiên cứu và trao đổi khoa học với các trường, các viện, các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực thiết kế xây dựng và đào tạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường giao.

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn