THÔNG TIN CHUNG

1. Tên và địa chỉ giao dich:
- Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
- Tên tiếng Anh: Construction Consulting Center – Mientay University Construction.
- Tên viết tắt: CCC.MTU
- Trụ sở chính : 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại : 0703.842244.
- Fax : 0703.842244.
- E-mail : tttvxd.mtu@gmail.com
- Mã số thuế: 1500235957-001

2.Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển:

- Ngày thành lập: 15 tháng 02 năm 2001 với tên gọi “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Trung học Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 08 tháng 04 năm 2003 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 09 tháng 11 năm 2011 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”.

3.Các sản phẩm, dịch vụ chính:
- Tư vấn thẩm tra, thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng đô thị,thủy lợi, khu công nghiệp loại vừa và nhỏ;
- Thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các khu công nghiệp;
- Tư vấn khảo sát địa chất địa hình;
- Tư vấn lập, quản lý dự án công trình;
- Tư vấn lập tổng dự toán và dự toán công trình;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng bằng các phép thử.

4.Chính sách chất lượng:
- Đường lối xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là chất lượng sản phẩm.
- Mục tiêu của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là trở thành một Trung tâm Tư vấn Xây dựng có uy tín trong ngành xây dựng ở Việt Nam và trong khu vực. Vì vậy các sản phẩm của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây luôn phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng. 

THÔNG TIN CHUNG
1. Tên và địa chỉ giao dich:
- Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
- Tên tiếng Anh: Construction Consulting Center – Mientay University Constructon.
- Tên viết tắt: CCC.MTU
- Trụ sở chính : 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại : 0703.842244.
- Fax : 0703.842244.
- E-mail : tttvxd.mtu@gmail.com
- Mã số thuế: 1500235957-001

2.Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển:
- Ngày thành lập: 15 tháng 02 năm 2001 với tên gọi “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Trung học Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 08 tháng 04 năm 2003 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 09 tháng 11 năm 2011 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”.
3.Các sản phẩm, dịch vụ chính:
- Tư vấn thẩm tra, thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng đô thị,thủy lợi, khu công nghiệp loại vừa và nhỏ;
- Thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các khu công nghiệp;
- Tư vấn khảo sát địa chất địa hình;
- Tư vấn lập, quản lý dự án công trình;
- Tư vấn lập tổng dự toán và dự toán công trình;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng bằng các phép thử.

4.Chính sách chất lượng:
- Đường lối xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là chất lượng sản phẩm.
- Mục tiêu của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là trở thành một Trung tâm Tư vấn Xây dựng có uy tín trong ngành xây dựng ở Việt Nam và trong khu vực. Vì vậy các sản phẩm của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây luôn phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn